צדיק כתמר: הפעיל שמקדם מצוינות בחינוך בקרב ילדי הבדואים