“העסקים שלי התחילו בעדרי הכבשים עם אבא. תמיד רציתי להיות עשיר, והצלחתי”