“אני רוצה לשמוע את ביבי אומר ‘הערבים נוהרים להיי-טק'”