פעילות חברתית

החברה הבדואית בנגב מונה כיום מעל 300,000 נפש, למעלה משני שליש צעירים מתחת לגיל 21. החברה מתקיימת בלב הנגב של מדינת ישראל אך מתפתחת בקווים ובערוצים מקבילים לחברה הכללית.

נכון לימים אלו, כשני שליש מהחברה הבדואית בנגב מתגוררים בישובים מוכרים: העיר רהט, שש מועצות מקומיות (תל שבע, לקייה, חורה, כסייפה, ערערה ושגב שלום) ושתי מועצות אזוריות (נווה מדבר ואל-קאסום). כשליש מהחברה מתגוררים בישובים בלתי מוכרים.

 

התשתיות הפיזיות ושירותי הציבור מצויים בפער עצום; אחוז התעסוקה הינו הנמוך ביותר במדינה, ובהתאמה, מערכת החינוך איננה מצליחה לקדם באופן מספק את צעירי החברה הבדואית בנגב. שיעורי האבטלה בדרום גבוהים בהרבה מהממוצע הארצי: כ-9% לעומת כ-7.6%, ובקרב האוכלוסייה הבדואית אחוזי אבטלה מגיעים עד לכ-40%.

לצד פעילותה העסקית, פועלת קבוצת תמאם, באמצעות ארגונים חברתיים שהקימה, לצמצם את הפערים על ידי יצירת הזדמנויות בתחומי התעסוקה, חינוך ורווחה.

 

תעסוקת נשים

תעסוקת נשים

קבוצת תמאם מעסיקה מאות עובדים ועובדות בחברות, מפעלים וארגונים שונים. החברה מקדמת מיזמי תעסוקה עבור צעירים וצעירות בפריפריה בדגש על החברה הבדואית.

למעלה מ-80% מעובדי הקבוצה הם מהחברה הבדואית בנגב ולמעלה מ50% נשים, כולל בתפקידי ניהול והובלת מערכות וארגונים.

חינוך

פערי החינוך בחברה הבדואית הם העמוקים והרחבים ביותר בחברה בישראל. למעלה מ-60% מהחברה הבדואית תחת גיל 30, עתידה תלוי בחינוך ובהשכלה שתרכוש.

ארגוני הקבוצה פועלים לצמצום פערים, מתן הזדמנות והסרת חסמים.

חינוך

רווחה

רווחה

בעשורים האחרונים חלות תמורות רבות ביחס לצעירים וצעירות בעלי מוגבלויות,
בייחוד בחברה הבדואית.

המענים הקיימים עד היום אינם מספיקים עבור צעירים וצעירות ביישובים הבדואים.

כחלק מפעילות הקבוצה, משולבים עשרות צעירים וצעירות בעלי צרכים מיוחדים מהחברה הבדואית בעולם התעסוקה; רוכשים מיומנויות, לומדים קורסים וסדנאות, מתפרנסים ובונים לעצמם אופק.