Group-96
Group-96

החברה הוקמה בשנת 2021 להקמת מתקני אגירה וייצור אנרגיה, ברמה המקומית, ואספקת אנרגיה לרשת החשמל.
בשנת 2022 החלה החברה בפיתוח פעילות באנרגיה מתחדשת – ייזום והקמה של מגוון פרויקטים לייצור ואגירת חשמל.
לחברה מספר מפעלים בבעלות אשר הינם צרכני חשמל ויהוו את אחד הבסיסים אנרגיה להקמת הפעילות ובפניה ללקוחות ומפעלים נוספים לצורך הקמת מתקני האגירה.

בשנת פעילותה הראשונה עסקנו בפסגה בהקמת ארבעה פרויקטים חדשים ליצור אנרגיה ירוקה בכל רחבי הארץ. כחלק מפעילות הייצור,
החברה מקדמת אתרים לאגירת חשמל עבור רשת החשמל הארצית. מתקנים אלו מקודמים מול רשויות המדינה הרלוונטיות.

שעות פעילות המשרד:
ימים א’-ה’ 8:30-16:00
כתובת:
רחוב היצירה 6, עידן הנגב
מייל:
office@tamamgroup.com