המגזר הרביעי

״בני אדם הם הרבה יותר גדולים

מאשר רק להרוויח כסף״

מוחמד יונס

פעילות הקבוצה רחבה ומגוונת.
מלבד הגוון בפרופיל הארגונים, פעילות הקבוצה שזורה בעומק העולם העסקי והחברתי כאחד.

מחד, לפעילות העסקית נופח משמעותי באימפקט ובשליחות החברתית: בהיקפי התעסוקה בחברה הבדואית, החינוך למצויינות ו- STEM , הורדת חסמים על ידי לימוד השפה העברית ומתן ההזדמנות לעובדים בעלי צרכים מיוחדים.
מאידך, הפעילות החברתית מנוהלת ומתוכננת כפעילות עסקית לכל דבר ועניין; יעדי והיקף הפעילות, קצב צוותי העבודה והמודלים הכלכליים לקוחים מעולמות המגזר העסקי.

קבוצת תמאם גאה לפרוץ את שביל המגזר הרביעי בישראל, בייחוד בחברה הבדואית.